ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐẠI LÝ

- Nếu bạn đăng ký thông tin cho chính mình, hãy nhập số điện thoại nơi bạn đang nhập hàng
- Nếu bạn đăng ký thông tin cho đại lý trực thuộc, hãy nhập số điện thoại của chính bạn, sau đó bấm [Xác nhận]

Bước 1

* Các thông tin này dùng để làm chứng nhận